Gældende tariffer, brugerbetaling og gebyrer

Distributionstariffer for 2015

Distributionstariffer gældende fra 1. januar 2015 i HMN’s distributionsområde. Distributionstariffen er uændret i forhold til 2014. Energisparetariffen hæves med 12 % på grund af de forøgede energisparekrav i 2015

 

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms 
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
0 - 6.000 m3 0,578 0,723 0,235 0,294
6.000 - 20.000 m³ 0,578 0,723 0,235 0,294
20.000 - 75.000 m³ 0,578 0,723 0,219 0,274
75.000 - 150.000 m³ 0,340 0,425 0,124 0,155
150.000 - 300.000 m³ 0,210 0,263 0,070 0,088
300.000 - 10,0 mio. m³ 0,150 0,188 0,054 0,068
10,0 – 35,0 mio. m³ 0,150 0,188 0,038 0,048
> 35,0 mio. m³ 0,140 0,175 0,036 0,045
         
I stedet for den ordinære distributionstarif kan nye, timeaflæste kunder under visse betingelser vælge en lav, tidsbegrænset tarif (max. 10 år fra tilslutningstidspunkt)
 

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms 
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
Fast, tidsbegrænset tarif 0,081 0,101

 Samme som ovenfor

         
Fast afgift Kr/år
ekskl. moms
Kr/år
inkl. moms
Administrationsbidrag 300 375 kr/år     
Nødforsyningstarif til Energinet.dk Nødforsyningstariffen opkræver vi for Energinet.dk og optræder særskilt på regningen.  
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
Beskyttede kunder 0,0023 0,0029    
Ikke- beskyttede kunder 0,0014 0,0018    
Gældende  fra 1. oktober 2014        
Energiafgifter til staten Energiafgifter består af Naturgas-, CO2– og NOx-afgifter som vi opkræver på vegne af staten. Afgifterne er faste, uanset leverandør og er pt.:  
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
   
CO2-afgift 0,384 0,480
Naturgasafgift 2,158 2,698
NOx-afgift 0,042 0,053
NOx-afgift for gasmotorer og gasturbiner 0,146 0,183
Metan-afgift for gasmotorer 0,066 0,083  
Afgift  på motorbrændstof 2,976 3,720