Gældende tariffer, brugerbetaling og gebyrer

Distributionstariffer for 2015

Distributionstariffer gældende fra 1. januar 2015 i HMN’s distributionsområde. Distributionstariffen er uændret i forhold til 2014. Energisparetariffen hæves med 12 % på grund af de forøgede energisparekrav i 2015

 

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms 
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
0 - 6.000 m3 0,578 0,723 0,235 0,294
6.000 - 20.000 m³ 0,578 0,723 0,235 0,294
20.000 - 75.000 m³ 0,578 0,723 0,219 0,274
75.000 - 150.000 m³ 0,340 0,425 0,124 0,155
150.000 - 300.000 m³ 0,210 0,263 0,070 0,088
300.000 - 10,0 mio. m³ 0,150 0,188 0,054 0,068
10,0 – 35,0 mio. m³ 0,150 0,188 0,038 0,048
> 35,0 mio. m³ 0,140 0,175 0,036 0,045
         
Energisparebidraget er en betaling, vi opkræver efter aftale med Staten om øget energispareindsats over for slutbrugerne af energi, medmindre kunden selv er underlagt krav om energispareindsats, hvilket er tilfældet for fjernvarme- og kraftvarmeværker.

Energisparebidraget er ikke refusionsberettiget, i forhold til SKAT, uanset om kunden er fuldt afgiftspligtig eller ej.

Energisparebidraget kommer de forbrugere til gode, der aktivt gør en indsats for at spare på energien.

I stedet for den ordinære distributionstarif kan nye, timeaflæste kunder under visse betingelser vælge en lav, tidsbegrænset tarif (max. 10 år fra tilslutningstidspunkt)
 

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms 
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
Fast, tidsbegrænset tarif 0,081 0,101

 Samme som ovenfor

         
Fast afgift Kr/år
ekskl. moms
Kr/år
inkl. moms
Administrationsbidrag 300 375 kr/år     
Nødforsyningstarif til Energinet.dk Nødforsyningstariffen opkræver vi for Energinet.dk og optræder særskilt på regningen.  
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
Beskyttede kunder 0,0157 0,0196    
Ikke- beskyttede kunder 0,0101 0,0126    
Gældende  fra 1. oktober 2015        
Energiafgifter til staten Energiafgifter består af Naturgas-, CO2– og NOx-afgifter som vi opkræver på vegne af staten. Afgifterne er faste, uanset leverandør og er pt.:  
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
   
CO2-afgift 0,384 0,480
Naturgasafgift 2,158 2,698
NOx-afgift 0,042 0,053
NOx-afgift for gasmotorer og gasturbiner 0,146 0,183
Metan-afgift for gasmotorer 0,066 0,083  
Afgift  på motorbrændstof 2,976 3,720