Distributionstariffen i 2015

Distributionstariffen er uændret i forhold til 2014. 
Energisparetariffen hæves med 12 % på grund af de forøgede energisparekrav i 2015.

Distributionstariffer for 2014

Distributionstariffer gældende fra 1. januar 2014 i HMN’s distributionsområde. Tarifferne er uændrede i forhold til 2013.  

<><>
 

Distributionstarif 

Energisparebidrag

Interval Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms 
Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
0 - 6.000 m3 0,578 0,723 0,209 0,261
6.000 - 20.000 m³ 0,578 0,723 0,209 0,261
20.000 - 75.000 m³ 0,578 0,723 0,195 0,244
75.000 - 150.000 m³ 0,340 0,425 0,111 0,139
150.000 - 300.000 m³ 0,210 0,263 0,062 0,078
300.000 - 10,0 mio. m³ 0,150 0,188 0,048 0,060
10,0 – 35,0 mio. m³ 0,150 0,188 0,034 0,043
> 35,0 mio. m³ 0,140 0,175 0,032 0,040
         
Fast afgift kr/år
ekskl. moms
kr/år
inkl. moms
Administrationsbidrag 300 375 kr/år     

Nødforsyningstarif til Energinet.dk

Nødforsyningstariffen opkræver vi for Energinet.dk og optræder særskilt på regningen.
 
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
Beskyttede kunder 0,0023  0,0029    
Ikke- beskyttede kunder 0,0014  0,0018    
Gældende  fra 1. oktober 2014        

Offentlige forpligtelser biogas til Energinet.dk

Offentlige forpligtelser biogas dækker over lovpligtig betaling for en række opgaver, der skal betales af alle kunder.
Det drejer sig om forskning, udvikling og udbredelse af miljøvenlig gas. De offentlige forpligtelser opkræver vi
for, Energinet.dk.  
 
   Kr/m3 ekskl. moms  Kr/m3 inkl. moms    
Offentlige forpligtelser biogas 0,007  0,009 
Gældende  fra 1. oktober 2014  

Energiafgifter til staten

Energiafgifter består af Naturgas-, CO2– og NOx-afgifter som vi opkræver på vegne af staten. Afgifterne er faste, uanset leverandør og er pt.:
   
  Kr/m3
ekskl. moms
Kr/m3
inkl. moms
   
   
CO2-afgift 0,377 0,471
Naturgasafgift 2,845 3,556
NOx-afgift 0,041 0,051
NOx-afgift for gasmotorer og gasturbiner 0,144 0,180
Metan-afgift for gasmotorer 0,065  0,081  
Afgift  på motorbrændstof 2,923  3,654