Sådan beregner vi dit forventede forbrug

Dit forventede årsforbrug er baseret på husstandens tidligere forbrug, korrigeret ved hjælp af graddage.

For nye kunder, der tidligere har brugt olie og el, beregner vi dit forbrug ud fra det tidligere olie eller el forbrug. Samtidig er beregningen baseret på husets alder og størrelse:

• ca. 10 m³ gas pr. m² i et nyere velisoleret hus
• ca. 15 m³ gas pr. m² i et ca. 20 år gammelt men moderne parcelhus
• ca. 18 m³ gas pr. m² i et ældre hus med højt til loftet, der ikke er efterisoleret.